Imamo višegodišnje iskustvo u prodaji kapsula i punjača. Svi proizvodi su vrhunskog kvaliteta.

Polazeći od sopstvenog iskustva da je nabavka manjih količina kvalitetnih kapsula na našem tržištu bila gotovo nemoguća, odlučili smo da svim zainteresovanima koji nisu u mogućnosti da kupe velike količine kapsula, čime ih proizvođači uslovljavaju, ponudimo opciju kupovine manjeg broja kapsula kao i manuelnih punjača.

PORUČITE ODMAH