Ambalaže

U našoj ponudi imamo ambalažu za farmaceutske preparate koje će vam olakšati čuvanje kapsula u adekvatnim uslovima.

Kapaciteti bočica
100 ml 200 ml 300 ml
Veličina 000 35 kapsula 70 kapsula 105 kapsula
Veličina 00 50 kapsula 100 kapsula 150 kapsula
Veličina 0 70 kapsula 140 kapsula 210 kapsula
Veličina 1 100 kapsula 200 kapsula 300 kapsula
Veličina 2 130 kapsula 260 kapsula 390 kapsula
Veličina 3 160 kapsula 320 kapsula 480 kapsula